مبحث عدد صحیح – ضرب و تقسیم

حجم فایل : 983.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا ریاضی پایه هفتم
مبحث :عدد صحیح – ضرب و تقسیم تمارین ترکیبی ضرب و تقسیم :

حاصلضرب عددهای روی رأس های مثلث روی هر ضلع نوشته شده است . جاهای خالی را پر کنید:

24- 54 همه ی پاسخ های ممکن برای عبارت 18-= را بنویسید :

دمای هوا در یکی از روستاهای آذربایجان 4 برابر دمای هوای اردبیل است اگر دمای هوای اردبیل 2- باشد میانگین های این منطقه را بیابید :

پایان...